Kasteleinsstraat 63
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PU/1721060
Gemeentelijke referentie PU2019/352-69/63
Gebruikersnaam 1721060
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van dinsdag 25 augustus 2020 tot dinsdag 8 september 2020. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

De eengezinswoning verbouwen met name één kantoor en twee woningen in het eengezinshuis inrichten, het gelijkvloers uitbreiden en terrassen en één dakraam inrichten

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-07-2019
Bijkomende elementen 02-03-2022
Begin van openbaar onderzoek 25-08-2020
Einde van openbaar onderzoek 08-09-2020
Overlegcommissie 23-09-2020
Betekening van de beslissing 23-05-2022

Adviesverlenende instanties

Overlegcommissie
Gemachtigde ambtenaar

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Kantoor 0 m² 113 m² Ontbrekend gegeven
Huisvesting 640 m² 535 m² Ontbrekend gegeven

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
21-06-2022 09/GOU_PU/1846536
30-06-1903 09/PU/1851499

Tijdslijn