Luxemburgplein 13
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PFU/1782491
Gemeentelijke referentie PU2021/180-215/13
Gebruikersnaam 1782491
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van vrijdag 28 mei 2021 tot vrijdag 11 juni 2021. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Andere Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het conform maken van de renovatie en de uitbreiding van een horeca-etablissement door de bouw van twee veranda’s (de ene aan de voorgevel en de andere aan de achtergevel)

Chronologie

Fase Datum
Indiening 19-02-2021
Volledig dossier 03-05-2021
Begin van openbaar onderzoek 28-05-2021
Einde van openbaar onderzoek 11-06-2021
Overlegcommissie 30-06-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-08-2021
 Einde van de opschorting 05-05-2022
Betekening van de beslissing 24-08-2022
Geldigheid van de vergunning 24-08-2025

Adviesverlenende instanties

Mobiel Brussel
KCML
Gemeentecollege
Overlegcommissie
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
27-05-2021 09/PFU/1787692
07-09-2020 09/PFU/1759334
14-02-2018 09/PFU/667230
31-10-2017 PU/655630
29-04-2014 09/PFU/501111 14-04-2015
16-06-2011 09/PFU/404449
05-10-2009 09/PFU/244827
04-08-2009 PU/235435
Ontbrekend gegeven ENS/676963
Ontbrekend gegeven PU/676964 29-05-1923
Ontbrekend gegeven PU/676966 21-06-1937
Ontbrekend gegeven PU/676967 21-09-1951

Tijdslijn