#}

Generaal Jacqueslaan 265
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Régulariser la situation, faisant suite au constat d'infraction INF/1859656 du 10/11/2022.

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van vrijdag 17 november 2023 tot vrijdag 1 december 2023

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1905524
Gemeentelijke referentie PU2023/444-144/265
Versie 1
Dossier in beroep

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 21-06-2023
Bijkomende elementen 25-09-2023
Volledig dossier 23-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 17-11-2023
Einde van openbaar onderzoek 01-12-2023
Overlegcommissie 20-12-2023
Betekening van de beslissing 14-02-2024
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens