#}

Viaductstraat
1050 Elsene

Openbaar onderzoek afgerond

Herinrichting van de Viaducstraat :
- het gebruiksconfort van de openbare ruimte verbeteren voor de voetgangers en fietsers,
- verbeteren van de verkeersveiligheid nabij openbare voorzieningen en kruispunten, van de parkeerplaatsen en van het uitzicht van de openbare
ruimte,
- snelheidsvermindering invoeren,
- vergroenen van de openbare ruimte
- stormwaterbeheer
- de stedelijke kenmerken van de wijk in aanmerking nemen.

Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 november 2021 tot woensdag 22 december 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/PFD/1797537
Gemeentelijke referentie PU2021/426-306
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 27-08-2021
Volledig dossier 08-10-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-11-2021
Einde van openbaar onderzoek 22-12-2021
Overlegcommissie 12-01-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-03-2022
 Einde van de opschorting 08-06-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-06-2022
Betekening van de beslissing 15-06-2022
Geldigheid van de vergunning 15-06-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens