Elsense Steenweg 189b
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/PFD/1779880
Gemeentelijke referentie PU2021/181-84/1A/B/C-171/189b
Gebruikersnaam 1779880
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 19 mei 2022 tot donderdag 19 mei 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 16-03-2021
Overlegcommissie 16-06-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-09-2021
 Einde van de opschorting 08-12-2021
Betekening van de beslissing 08-12-2021

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 5.155 m² 5.155 m² 5.155 m²
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 142 m² 287 m² 287 m²
Handelszaak 145 m² 0 m² 0 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
14-05-2020 09/PFD/1748903
22-01-2020 09/IPEPLP/1738846 30-09-2021
17-01-2017 09/PFD/624206 19-07-2017
20-07-1999 PU/230478 08-10-1999
09-07-1999 09/PFD/124323-01 08-10-1999
25-08-1998 PU/230245 17-11-1998
11-05-1998 09/PFD/117480-01 17-11-1998
Ontbrekend gegeven ENS/685940
Ontbrekend gegeven ENS/685982
Ontbrekend gegeven PU/624150
Ontbrekend gegeven PU/624152
Ontbrekend gegeven PU/624153
Ontbrekend gegeven PU/624156
Ontbrekend gegeven PU/624157
Ontbrekend gegeven PU/624158
Ontbrekend gegeven PU/624168
Ontbrekend gegeven PU/685967
Ontbrekend gegeven PU/685974

Tijdslijn