#}

Trierstraat
1050 Elsene

Wettelijke basis

Bijwerken van de voorwaarden van de milieuvergunning 642660 naar aanleiding van MIC 1917072

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 09/IPEMOD/1918562

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

Subtype
Wijziging van de voorwaarden milieuvergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 26-10-2023
Betekening van de beslissing 05-02-2024
Geldigheid van de vergunning 22-07-2033
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens