Hogeschoollaan 38
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/IPE/1852918
Gebruikersnaam 1852918
De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
Bijkomende verplichting die sommige vergunningen inhouden. In dat geval is de afgifte van de vergunning afhankelijk van de uitvoering of de betaling van lasten. De lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld (storting van een geldsom) geëist worden. Lijst van de stedenbouwkundige lasten
 Openbaar onderzoek van zaterdag 3 december 2022 tot zaterdag 3 december 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits vervult deze rol. U kunt ook op maat gemaakte waarschuwingen ontvangen.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Chronologie

Fase Datum
Indiening 25-08-2022
Betekening van de beslissing 24-10-2022
Geldigheid van de vergunning 27-10-2037

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
25-08-2022 09/IPE/1852918 24-10-2022
25-08-2022 09/IPE/1852923 24-10-2022
30-07-2019 09/IPE/1721816 12-08-2019
18-06-2019 09/IPE/1716922 06-08-2019
06-05-2013 09/PFD/486905 09-12-2013
22-12-2010 CL3/458138 07-12-2010
23-10-2002 09/PU/1708225
06-08-2001 PU/231075
27-07-2001 09/PFD/137982 25-04-2002
30-03-1999 PU/230391 10-11-1999
10-03-1999 09/PFD/122260-01 10-11-1999

Tijdslijn