Elsense Steenweg 72
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/GOU_PU/1843873
Gebruikersnaam 1843873
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van woensdag 17 augustus 2022 tot woensdag 17 augustus 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
Het gaat om een dossier dat in beroep wordt behandeld door de regering. Gelieve contact op te nemen met Urban.brussels indien u meer wil vernemen over de status van het dossier.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Een gebouw uitbreiden en verhogen om de handel uit te breiden en vier woningen inrichten

Chronologie

Fase Datum
Indiening 30-05-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 28-07-2022
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Geen adviesverlenende instantie vermeld

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
02-06-2022 09/PU/1844216
20-03-2022 09/SFD/1834392 30-04-2022
14-05-2021 09/PU/1786338
07-05-2021 09/PU/1785589
17-01-2017 09/PFD/624206 19-07-2017
24-10-2014 ENS/551232 07-02-2018
06-06-1978 09/PU/1775486
23-05-1978 09/PU/1847494
01-01-1955 09/PU/1847489
23-09-1936 09/PU/1847363
22-09-1936 09/PU/1775479
09-06-1933 09/PU/1775478
09-06-1933 09/PU/1847482
14-07-1928 09/PU/1775476
14-07-1928 09/PU/1847471

Tijdslijn