Oude Lindesquare 11
1050 Elsene

Gewestelijke referentie 09/CL2/1844951
Gemeentelijke referentie PE2022/33-
Gebruikersnaam 1844951
de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt
 Openbaar onderzoek van maandag 29 augustus 2022 tot maandag 12 september 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst

Voorwerp van de aanvraag

Niet meegedeeld

Documenten

De documenten van het openbaar onderzoek zouden hier beschikbaar moeten zijn vanaf 29-08-2022

Chronologie

Fase Datum
Indiening 02-06-2022
Begin van openbaar onderzoek 29-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 12-09-2022
Betekening van de beslissing

Adviesverlenende instanties

Gemeentecollege

Wijzigingen vloeroppervlakte

Geen wijziging van de vloeroppervlakte meegedeeld

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
02-06-2022 09/CL2/1844951
01-10-2018 09/PFU/700385 19-12-2019
05-05-2014 09/GOU/501348
22-11-2005 PU/232833
02-09-2004 09/PFU/158257 28-03-2014
18-05-2004 PU/232127
29-08-2000 PU/230832 04-11-2002
21-08-2000 09/PFD/131750 04-11-2002
Ontbrekend gegeven PU/656311 02-11-1984
Ontbrekend gegeven PU/656313

Tijdslijn