#}

Lesbroussartstraat 104
1050 Elsene

Vellen van een hoogstammige boom: Fraxinus excelsior

Wettelijke basis

Andere

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 09/AA/1917638
Gemeentelijke referentie PU2023/397-200/104-106
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 17-10-2023
Volledig dossier 03-11-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 22-11-2023
Begin van de werken 15-12-2023
Einde van de werken 15-12-2023
Geldigheid van de vergunning 22-11-2026
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens