#}

Jacques Sermonlaan 40
1083 Ganshoren

Openbaar onderzoek afgerond

Het vermeerderen van het aantal woningen in het goed (3 > 4) en het conform stellen van de dakkapel aan de achtergevel

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 28 september 2023 tot donderdag 12 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 322 m² 330 m² 330 m² 8 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 08/PU/1859391
Gemeentelijke referentie URB/6910-22
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-10-2022
Volledig dossier 29-12-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Begin van openbaar onderzoek 28-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 12-10-2023
Overlegcommissie 25-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-02-2023
 Einde van de opschorting 28-08-2023
Betekening van de beslissing 20-11-2023
Geldigheid van de vergunning 20-11-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens