#}

Kastanjestraat 23
1190 Vorst

Mise en conformité de la transformation d'une maison de rapport (3 appartements) en maison unifamiliale, de la construction de 2 lucarnes en toiture arrière et de la modification de la façade à rue au 2e étage

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 07/PU/1913519
Gemeentelijke referentie PU 28441
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 14-09-2023
Bijkomende elementen 09-11-2023
Volledig dossier 19-12-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 01-02-2024
Begin van de werken 16-02-2024
Geldigheid van de vergunning 01-02-2027
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens