#}

de Fierlantstraat 99-101
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

Verhoging van een huurpand om een duplex op de 3de en 4de verdieping te creëren en de verdeling van de ramen aan de voorzijde in overeenstemming te brengen.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 11 oktober 2022 tot dinsdag 25 oktober 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 840 m² 893 m² 893 m² 53 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 07/PU/1849671
Gemeentelijke referentie PU 28123
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 25-07-2022
Bijkomende elementen 15-09-2022
Volledig dossier 19-09-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-10-2022
Einde van openbaar onderzoek 25-10-2022
Overlegcommissie 08-11-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-12-2022
 Einde van de opschorting 27-04-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 27-04-2023
Betekening van de beslissing 25-05-2023
Geldigheid van de vergunning 25-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens