#}

Onderlinge Bijstandstraat
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

Afbraak van het huis gelegen aan de rue Meyerbeer 35. Bouw 30 wooneenheden verdeeld in twee gebouwen, en 2 ondergrondse parking met een total van 33 plaatsen. Vellen 21 bomen met hoge stelen. Herstel van een deel van de tuin van het Danckaert hotel ingedeeld volgens de classificatieorde van 07/07/2016.

29 bomen te kappen Urban.brussels
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 9 februari 2021 tot woensdag 10 maart 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 702 m² 4.426 m² Te bepalen 3.724 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 07/PFU/663421
Gemeentelijke referentie PU 27071
Versie 2
Referentie gemengd karakter PE/1B/2018/665244

gemengde vergunning: gelijktijdige behandeling van de stedenbouwkundige vergunning en van de milieuvergunning

Subtype
Unieke stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de GA

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 22-01-2018
Volledig dossier 22-12-2020
Begin van openbaar onderzoek 09-02-2021
Einde van openbaar onderzoek 10-03-2021
Overlegcommissie 30-03-2021
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens