#}

Sint-Denijsplein
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

De openbare ruimte in het hart van Vorst volledig herinrichten tot een rustige en gemeenschappelijke ruimte aan 20km / u.

43 bomen te kappen
Wettelijke basis

Realiseren van werken van infrastructuur en/of stedelijke inrichting Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 9 van het besluit

Het vellen of verplaatsen van een boom, of het uitvoeren van eender welke ingreep die een bedreiging kan vormen voor de overleving van een hoogstammige boom (niet aan de weg gelegen) hfdst. II en III, afdeling 7 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 1 september 2021 tot donderdag 30 september 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 07/PFD/1786120
Gemeentelijke referentie PU 27753
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 11-05-2021
Volledig dossier 30-06-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 01-09-2021
Einde van openbaar onderzoek 30-09-2021
Overlegcommissie 17-11-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-10-2022
 Einde van de opschorting 18-07-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 19-10-2022
Betekening van de beslissing 19-10-2022
Geldigheid van de vergunning 19-10-2025
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens