#}

Wapenrustinglaan 39
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

Transformatie van een bestaand gebouw met een sporthal en een psychomotorische ruimte (en aangrenzende ruimte) gelegen in het centrum van de site: behoud van de structuur; creatie van een kelder om nieuwe activiteiten te integreren naast de bestaande: 1 refter, 3 klaslokalen en sanitaire voorzieningen); verbetering van de energieprestaties van het gebouw.
Installatie van sanitaire voorzieningen in de kelder van het bestaande gebouw gelegen aan de Avenue des Armures, 39.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van dinsdag 7 maart 2023 tot dinsdag 21 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 1.155 m² 1.207 m² 1.207 m² 52 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 07/ECO/1866501
Gemeentelijke referentie PU/28219/
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

De gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag.
Chronologie
Indiening 21-12-2022
Bijkomende elementen 23-01-2023
Volledig dossier 02-02-2023
Termijn voor het afgeven 95 dagen
Begin van openbaar onderzoek 07-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 21-03-2023
Overlegcommissie 04-04-2023
Betekening van de beslissing 19-05-2023
Geldigheid van de vergunning 19-05-2026
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
  • Overlegcommissie
Technische vraag over het dossier

info@urban.brussels
of via de gemeentebeheerder.

Vermeld in je communicatie de gewestelijke referentie en de betreffende

Openbare gegevens