#}

Rue Roosendael 121
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van dinsdag 11 juni 2019 tot dinsdag 25 juni 2019

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 07/CL2/1697802
Gemeentelijke referentie 07/9708

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 21-12-2018
Volledig dossier 27-05-2019
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 11-06-2019
Einde van openbaar onderzoek 25-06-2019
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens