#}

Jupiterlaan 125
1190 Vorst

Openbaar onderzoek afgerond

Openbaar onderzoek

van maandag 26 augustus 2019 tot maandag 9 september 2019

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 07/CL2/1697038
Gemeentelijke referentie 07/9707

aanvraag tot milieuvergunning
een milieuvergunning is een toelating om een activiteit uit te baten die een of meer ingedeelde inrichtingen omvat, dit wil zeggen inrichtingen die een impact kunnen hebben op het milieu of op de buurt

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De vergunning werd toegekend zonder dat de datum van de betekening wordt vermeld

Chronologie
Indiening 14-12-2018
Volledig dossier 24-06-2019
Termijn voor het afgeven 60 dagen
Begin van openbaar onderzoek 26-08-2019
Einde van openbaar onderzoek 09-09-2019
Betekening van de beslissing
Geldigheid van de vergunning 19-09-2034
Adviesverlenende instanties
  • College van burgemeester en schepenen
Openbare gegevens