#}

Avenue Bordet 32/34
1140 Evere

Modifier la destination d'un commerce en équipement d'intérêt collectif (équipement de santé).

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 206 m² 206 m² 206 m² 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1901676
Gemeentelijke referentie 2023-82-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 16-05-2023
Bijkomende elementen 11-07-2023
Volledig dossier 11-08-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 31-10-2023
Geldigheid van de vergunning 31-10-2026
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens