#}

Jean De Paduwaplaats 1 / Leuvensteenweg 934
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Regulariseren van de omvorming van een plat dak tot twee privéterrassen (1ste verdieping) en van de wijzigingen aan de gemeenschappelijke ruimten en gevels

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 april 2024 tot maandag 6 mei 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 271 m² 271 m² Te bepalen 0 m²
Huisvesting 343 m² 343 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1899123
Gemeentelijke referentie 2023-71-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 20-04-2023
Bijkomende elementen 03-04-2024
Volledig dossier 08-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-04-2024
Einde van openbaar onderzoek 06-05-2024
Overlegcommissie 16-05-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 24-05-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens