#}

Boulevard Leopold III / Allée du Languedoc
1140 Evere

Déplacer un dispositif de publicité d'une surface de 2m², du type caisson dissocié d'un abri destiné aux usagers de transports en commun

Wettelijke basis

Plaatsen van een of meerdere reclame-inrichting(en) Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 4, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1899078
Gemeentelijke referentie 2023-70-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 18-04-2023
Volledig dossier 17-05-2023
Termijn voor het afgeven 90 dagen
Betekening van de beslissing 26-07-2023
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens