#}

Rue Georges De Lombaerde (50 - à confirmer)
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Het verbouwen van een garage tot eengezinswoningen en een gezondheidsvoorziening, met integratie van een gemeenschapsprogramma, en het vellen van 4 hoogstammige bomen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 23 oktober 2023 tot maandag 6 november 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Grote speciaalzaak 623 m² 0 m² Te bepalen -623 m²
Kantoor 0 m² 160 m² Te bepalen 160 m²
Huisvesting 70 m² 968 m² Te bepalen 898 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1898678
Gemeentelijke referentie 2023-64-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 19-04-2023
Bijkomende elementen 05-10-2023
Volledig dossier 10-10-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 23-10-2023
Einde van openbaar onderzoek 06-11-2023
Overlegcommissie 21-12-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 31-01-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens