#}

Onze Lieve Vrouwlaan 97
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Augmenter le nombre de logements (de 2 à 3) avec modification de la toiture

Evere
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 september 2023 tot maandag 18 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 134 m² 134 m² Geweigerd 0 m²
Huisvesting 282 m² 309 m² Geweigerd 27 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1896447
Gemeentelijke referentie 2023-43-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 28-03-2023
Bijkomende elementen 05-05-2023
Volledig dossier 07-06-2023
Begin van openbaar onderzoek 04-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 18-09-2023
Overlegcommissie 28-09-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-10-2023
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 11-12-2023
Betekening van de beslissing 31-01-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens