#}

Avenue du Pentathlon 5 / Rue de Genève 4
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Het wijzigen van de bestemming van kantoor naar voorziening van collectief belang ( gezondheidsvoorziening / changer la destination de bureau en équipement d'intérêt collectif (équipement de santé)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 26 september 2022 tot maandag 10 oktober 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 330 m² 330 m² 330 m²
Kantoor 1.031 m² 701 m² 701 m² -330 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1847968
Gemeentelijke referentie 2022-105-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 06-07-2022
Bijkomende elementen 10-01-2023
Volledig dossier 02-09-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 26-09-2022
Einde van openbaar onderzoek 10-10-2022
Overlegcommissie 20-10-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 04-11-2022
 Einde van de opschorting 09-02-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-02-2023
Betekening van de beslissing 17-03-2023
Geldigheid van de vergunning 17-03-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens