#}

Oud-Strijderslaan 350
1140 Evere

Construire un terrain de padel avec structure couverte et abattre des arbres à haute tige

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1846233
Gemeentelijke referentie 2022-91-10
Versie 1
Bezwaardossier 06/SFD/1896687

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 21-06-2022
Bijkomende elementen 07-10-2022
Volledig dossier 25-10-2022
Termijn voor het afgeven 90 dagen
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-01-2023
 Einde van de opschorting 16-03-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 23-03-2023
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens