#}

Pieter Van Obberghenstraat 68
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van 2 verdiepingen en transfomeren van het gebouw.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 4 september 2023 tot maandag 18 september 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Kantoor 17 m² 116 m² 116 m² 99 m²
Huisvesting 0 m² 311 m² 311 m² 311 m²
Andere 107 m² 47 m² 4.686 m² 4.579 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1845498
Gemeentelijke referentie 2022-88-10
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 15-06-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 04-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 18-09-2023
Overlegcommissie 28-09-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 28-06-2023
Betekening van de beslissing 29-12-2023
Geldigheid van de vergunning 29-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens