#}

Louis Piérardlaan 37A (à créer)
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Vellen van 3 hoogstammige bomen en bouwen van een appartementsgebouw (R+4)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 29 augustus 2022 tot maandag 12 september 2022

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 0 m² 450 m² 450 m² 450 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1838222
Gemeentelijke referentie 2022-51-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 19-04-2022
Bijkomende elementen 15-06-2022
Volledig dossier 05-07-2022
Termijn voor het afgeven 190 dagen
Begin van openbaar onderzoek 29-08-2022
Einde van openbaar onderzoek 12-09-2022
Overlegcommissie 22-09-2022
 Opschorting (Gewijzigd project) 05-10-2022
 Einde van de opschorting 28-12-2022
Volledig dossier (Gewijzigd project) 28-12-2022
Betekening van de beslissing 17-03-2023
Begin van de werken 28-03-2023
Geldigheid van de vergunning 17-03-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens