#}

Allées du Languedoc 1D
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Modifier la destination d'un commerce avec logement accessoire pour étendre un cabinet paramédical et créer une ouverture dans un mur porteur

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 22 november 2021 tot maandag 6 december 2021

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 593 m² 704 m² 704 m² 111 m²
Huisvesting 5.679 m² 5.568 m² 5.568 m² -111 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1800169
Gemeentelijke referentie 2021-180-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 27-09-2021
Bijkomende elementen 06-01-2022
Volledig dossier 15-11-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-11-2021
Einde van openbaar onderzoek 06-12-2021
Overlegcommissie 16-12-2021
 Opschorting (Gewijzigd project) 30-12-2021
 Einde van de opschorting 30-06-2022
Betekening van de beslissing 02-02-2022
Geldigheid van de vergunning 02-02-2025
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens