#}

Hendrik Van Neromstraat 37
1140 Evere

Openbaar onderzoek afgerond

Bouwen van een dakkapel in de voorhelling, verhogen van de achterhelling en boom vellen.

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 21 juni 2021 tot maandag 5 juli 2021

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 06/PU/1782415
Gemeentelijke referentie 2021-63-10
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 Het aantal te vellen bomen wordt niet op gestructureerde wijze vermeld

Chronologie
Indiening 13-04-2021
Volledig dossier 08-06-2021
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-06-2021
Einde van openbaar onderzoek 05-07-2021
Overlegcommissie 15-07-2021
Betekening van de beslissing 03-09-2021
Begin van de werken 08-02-2022
Geldigheid van de vergunning 03-09-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
Openbare gegevens