#}

Veldstraat 54
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Een geprefabriceerde schuur van 20 m² in de tuin plaatsen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van woensdag 20 maart 2024 tot woensdag 3 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Andere 0 m² 20 m² 20 m² 20 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1929571
Gemeentelijke referentie 11993
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 19-01-2024
Bijkomende elementen 01-03-2024
Volledig dossier 07-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 20-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 03-04-2024
Overlegcommissie 16-04-2024
Betekening van de beslissing 03-05-2024
Geldigheid van de vergunning 03-05-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens