#}

Generaal Capiaumontstraat 24
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Splitsing van een eengezinswoning in twee woningen, uitbreiding (aanbouw op de gelijkvloers en dakkapel), bouw van een terras op de 2de verdieping aan de achtergevel en regularisatie van de wijzigingen aan het schrijnwerk aan de voorgevel

Etterbeek
Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 18 september 2023 tot maandag 2 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 253 m² 281 m² 281 m² 28 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1903698
Gemeentelijke referentie 11830
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 05-06-2023
Bijkomende elementen 16-08-2023
Volledig dossier 31-08-2023
Begin van openbaar onderzoek 18-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 02-10-2023
Overlegcommissie 17-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 27-10-2023
 Einde van de opschorting 20-11-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 20-11-2023
Betekening van de beslissing 04-12-2023
Begin van de werken 21-12-2023
Geldigheid van de vergunning 04-12-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens