#}

Maaiersstraat 57
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

Renovatie en uitbreiding van een eengezinswoning (verhogen van het bijgebouw op de gelijkvloers, bouwen van een bijgebouw op de 1ste verdieping, toevoegen van een dakkapel en isolatie)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 5 februari 2024 tot maandag 19 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 112 m² 140 m² 140 m² 28 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1899921
Gemeentelijke referentie 11802
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-04-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 19-02-2024
Overlegcommissie 12-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 13-03-2024
 Einde van de opschorting 09-04-2024
Volledig dossier (Gewijzigd project) 09-04-2024
Betekening van de beslissing 15-04-2024
Geldigheid van de vergunning 12-04-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens