#}

Jourdanplein 14
1040 Etterbeek

CHANGEMENT d'UTILISATION ( 13 A ) DELL'ORSO - KOSTENERKO, d

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1879433
Gemeentelijke referentie 6703_bis
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 01-01-2003
Betekening van de beslissing 06-11-2003
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens