#}

IJzerlaan 33
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

De achtergevel van een duplex op de begane grond en de kelder verbouwen en isoleren, een kantoor in de kelder inrichten

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 6 maart 2023 tot maandag 20 maart 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 506 m² 527 m² 527 m² 21 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1848328
Gemeentelijke referentie 11622
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-07-2022
Bijkomende elementen 17-01-2023
Volledig dossier 26-01-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 06-03-2023
Einde van openbaar onderzoek 20-03-2023
Overlegcommissie 04-04-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 21-04-2023
 Einde van de opschorting 30-08-2023
Volledig dossier (Gewijzigd project) 30-08-2023
Betekening van de beslissing 15-09-2023
Geldigheid van de vergunning 15-09-2026
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens