#}

Beckersstraat 10
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

De binnenhuis verbouwingen van de flat op de 1e verdieping regulariseren en het creëren van een balkon aan de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 26 februari 2024 tot maandag 11 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 263 m² 263 m² Te bepalen 0 m²
Andere 122 m² 122 m² Te bepalen 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1843380
Gemeentelijke referentie 11594
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 20-05-2022
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 26-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 11-03-2024
Overlegcommissie 26-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 08-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens