#}

de Haernestraat 80
1040 Etterbeek

Openbaar onderzoek afgerond

De wijzigingen aan een eengezinswoning en aan een achterbouw regulariseren, waaronder de bouw van 11 kamers en een dakkapel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van maandag 5 februari 2024 tot maandag 19 februari 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 395 m² 497 m² Te bepalen 102 m²
Andere 205 m² 0 m² Te bepalen -205 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1780894
Gemeentelijke referentie 11279
Versie 3

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 26-03-2021
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 05-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 19-02-2024
Overlegcommissie 12-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 19-03-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 18-01-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens