Steenweg op Waver 635
1040 Etterbeek

  • Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goedHoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit
  • Andere

Openbaar onderzoek

Referenties

Nova referentie05/PU/1752722
Identificatiecode1752722
Gemeentelijke referentie11095

Chronologie

Stap Datum
Indiening 29-06-2020
Extra elementen
Ontvangstbevestiging volledig dossier
Kennisgeving van besluit

Geraadpleegde organen

De groene knoppen vertegenwoordigen de overheden en autoriteiten die hun mening over deze kwestie moeten geven. Die in grijs komen niet tussenbeide.

         

Doel

Gegevens niet beschikbaar

Betrokken percelen

21363B0417/00D008

Veranderingen in vloeroppervlakten

Geen gegevens

Vergunnings geschiedenis

Geen gegevens beschikbaar

Theoretische verwerkingstijd

160 dagen

Documenten

Geen document beschikbaar

Tijdlijn