#}

Jourdanplein 14
1040 Etterbeek

De reling van het terras op de vijfde verdieping wijzigen

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 05/PU/1698957
Gemeentelijke referentie 10737
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 10-01-2019
Bijkomende elementen 18-06-2020
Volledig dossier 24-06-2020
Termijn voor het afgeven 120 dagen
Overlegcommissie 10-11-2020
Betekening van de beslissing 22-04-2021
Begin van de werken 26-04-2022
Einde van de werken 12-12-2022
Geldigheid van de vergunning 22-04-2024
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens