Montserratstraat 42-48
1000 Brussel

Gewestelijke referentie 04/SOC/1811083
Gemeentelijke referentie M1323/2021
Gebruikersnaam 1811083
de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
 Openbaar onderzoek van donderdag 24 februari 2022 tot donderdag 10 maart 2022. De volledige lijst van de lopende openbare onderzoeken bevindt zich hier. De aan het onderzoek onderworpen documenten worden gedurende de duur van het onderzoek ter inzage van de bevolking neergelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. Ze worden eveneens ter beschikking gesteld op het internet. OpenPermits.brussels vervult deze rol.
De vergunningverlenende instantie kan de vergunning zonder meer afgeven, er voorwaarden aan koppelen of ze weigeren. De beslissing wordt aan de aanvrager betekend via een aangetekend schrijven.
Opsporing van incoherente gegevens
 Klik op de knoppen hierboven om meer info weer te geven
De inhoud van deze pagina is grotendeels afkomstig van open-datagegevens van de applicatie Nova.
De data van OpenPermits worden geregeld, minstens dagelijks, ververst
Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect

Voorwerp van de aanvraag

Het isoleren van de buitenschil, het installeren van een ventilatiesysteem en het renoveren van enkele bouwkundige en technische onderdelen van het interieur van een sociaal wooncomplex

Chronologie

Fase Datum
Indiening 14-10-2021
Bijkomende elementen 18-11-2021
Begin van openbaar onderzoek 24-02-2022
Einde van openbaar onderzoek 10-03-2022
Overlegcommissie 22-03-2022
Betekening van de beslissing 10-05-2022

Adviesverlenende instanties

DBDMH
Gemeentecollege
Overlegcommissie

Wijzigingen vloeroppervlakte

Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten
Huisvesting 1.331 m² 1.348 m² 1.348 m²

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Indiening Referentie Betekening Status
23-06-2009 04/PFD/229358 01-02-2010

Tijdslijn