#}

Filip Vander Elststraat 26
1120 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de voorgevel op het gelijkvloers door het vervangen van de garagedeur en het creëren van een nieuwe venster aan de links kant van de deur (in overeenstemming brengen); isoleren en vervangen van het dak

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting zonder verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 maart 2024 tot donderdag 28 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1924747
Gemeentelijke referentie V1077/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-11-2023
Bijkomende elementen 16-01-2024
Volledig dossier 29-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 28-03-2024
Overlegcommissie 09-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens