#}

Rue Vilan XIIII 53-55
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Uitbreiden van een kantoorruimte op G+9 door een glazen volume op het dak te plaatsen om zo een duplex te creëren, het creëren van een tweede noodtrap aan de zijgevel en het aanbrengen op de rechterzijgevel van een pleister op steenwolisolatie met een dikte van 15cm

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 9 mei 2024 tot donderdag 23 mei 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1921791
Gemeentelijke referentie V1000/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 03-11-2023
Bijkomende elementen 05-02-2024
Volledig dossier 30-04-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 09-05-2024
Einde van openbaar onderzoek 23-05-2024
Overlegcommissie 04-06-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens