#}

Maria-Louizasquare 29-32
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Isoleren van de achtergevel en linker zijgevel van een flatgebouw van 11 verdiepingen op het gelikvloers door het aanbrengen van een lichtgekleurd pleisterwerk op isolatie

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 28 maart 2024 tot donderdag 11 april 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1915679
Gemeentelijke referentie M898/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 29-09-2023
Bijkomende elementen 21-11-2023
Volledig dossier 15-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 28-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 11-04-2024
Overlegcommissie 23-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens