#}

Stoofstraat 81
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Toevoegen van een hangend callebotisbalkon op de 2e verdieping met uitzicht op de binnenplaats en vergroten de traveeën aan de achtergevel

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 22 februari 2024 tot donderdag 7 maart 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1914692
Gemeentelijke referentie E880/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 22-09-2023
Bijkomende elementen 18-12-2023
Volledig dossier 07-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 22-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 07-03-2024
Overlegcommissie 02-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 03-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens