#}

Baljuwstraat 31
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Verhogen van het dak en het wijzigen van de verdeling van de woningen in het gebouw, van 7 naar 8 woningen, en het wijzigen van de voorgevel om een apparte ingang voor de woningen en een nieuw uitstalraam te creëren

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 8 februari 2024 tot donderdag 22 februari 2024

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1913117
Gemeentelijke referentie B840/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 11-09-2023
Volledig dossier 27-11-2023
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 08-02-2024
Einde van openbaar onderzoek 22-02-2024
Overlegcommissie 05-03-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 25-03-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens