#}

Vlaamsesteenweg 59
1000 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Ten eerste om een werkplaats om te bouwen tot een winkel op de begane grond (in overeenstemming brengen); en ten tweede om het bijgebouw om te bouwen tot een nieuwe woning en deze met 2 verdiepingen te verhogen, de winkelpui aan te passen en terrassen te creëren

Wettelijke basis

Wijzigen van het aantal woningen in een bestaand bouwwerk Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 14 maart 2024 tot donderdag 28 maart 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Handelszaak 0 m² 58 m² Te bepalen 58 m²
Ambachtelijke productieactiviteiten 276 m² 0 m² Te bepalen -276 m²
Huisvesting 256 m² 534 m² Te bepalen 279 m²
Andere 0 m² 37 m² Te bepalen 37 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1913089
Gemeentelijke referentie F839/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 08-09-2023
Bijkomende elementen 15-01-2024
Volledig dossier 29-02-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 14-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 28-03-2024
Overlegcommissie 10-04-2024
 Opschorting (Gewijzigd project) 29-04-2024
 Einde van de opschorting Te bepalen
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens