#}

Franklin Rooseveltlaan 192
1050 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Wijzigen van de bestemming van een woning (appartement op de 1e verdieping) in een voorziening van collectief belang (dokterspraktijk), het in overeenstemming brengen

Wettelijke basis

Wijzigen van de bestemming of het gebruik van heel of een gedeelte van een bebouwd goed (cf.Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 3 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 maart 2024 tot donderdag 4 april 2024

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 0 m² 159 m² Te bepalen 159 m²
Huisvesting 1.270 m² 1.111 m² Te bepalen -159 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1912353
Gemeentelijke referentie F819/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 31-08-2023
Bijkomende elementen 29-02-2024
Volledig dossier 15-03-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Begin van openbaar onderzoek 21-03-2024
Einde van openbaar onderzoek 04-04-2024
Overlegcommissie 16-04-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens