#}

Louizalaan 212
1050 Brussel

Slopen en herbouwen van een nooduitgangtrap aan de achtergevel van het gebouw Louizalaan n°212

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1910155
Gemeentelijke referentie L753/2023
Versie 2

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 04-08-2023
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Volledig dossier (Gewijzigd project) 08-02-2024
Betekening van de beslissing 03-04-2024
Begin van de werken 12-04-2024
Geldigheid van de vergunning 03-04-2027
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens