#}

Waterloolaan 54
1000 Brussel

Aanbrengen van binnenverbouwingen aan de handel op het gelijkvloers en op de 1ste verdieping ; en vervangen van de ramen aan de voorgevel op het gelijkvloers

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1909314
Gemeentelijke referentie W731/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)
Chronologie
Indiening 27-07-2023
Bijkomende elementen 07-11-2023
Volledig dossier 09-01-2024
Termijn voor het afgeven 160 dagen
Overlegcommissie 31-01-2024
Betekening van de beslissing 22-03-2024
Geldigheid van de vergunning 22-03-2027
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens