#}

Charles Demeerstraat 33
1020 Brussel

Openbaar onderzoek afgerond

Enerzijds, inrichten van een woning onder het dak, vergroten de bijgebouw op de eerste verdieping en wijzigen van de ramen van de voorgevel (in overeenstemming brengen) en anderzijds,om het gebruik van de werkplaats te veranderen in een woning met het oog op uitbreiding van de woningen op de kelder en op de gelijkvloer naar de bijgebouwen aan de achtergevel, bouwen van bijgebouwen aan de achtergevel, aanbrengen van interne structurele veranderingen, plaatsen van ijzerwerk op de voorgevel en en het isoleren van de achtergevel en de mandelige muur

Brussel
Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Openbaar onderzoek

van donderdag 21 september 2023 tot donderdag 5 oktober 2023

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Huisvesting 366 m² 399 m² Te bepalen 33 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Op de gelijkaardige locatie is er geen vergunningsaanvraag

Tijdslijn
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1904183
Gemeentelijke referentie C554/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Subtype
Bouwvergunning privé aanvrager

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning worden bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). Ze lopen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, en variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.
Chronologie
Indiening 08-06-2023
Bijkomende elementen 01-08-2023
Volledig dossier 15-09-2023
Begin van openbaar onderzoek 21-09-2023
Einde van openbaar onderzoek 05-10-2023
Overlegcommissie 17-10-2023
 Opschorting (Gewijzigd project) 16-11-2023
 Einde van de opschorting 16-05-2024
Betekening van de beslissing
Adviesverlenende instanties
  • Overlegcommissie
  • Gemachtigde ambtenaar
Openbare gegevens