#}

Rue des Chartreux 13-17
1000 Brussel

Het gebruik van een deel van de 1e et 2e verdieping veranderen van een winkel naar een kantoor, een erker creëren tussen 2 dragende muren op de 1e verdieping, een nieuwe trap maken tussen de 1e en 2e verdieping (in overeenstemming brengen)

Wettelijke basis

Bouwen, heropbouwen, verbouwen en/of plaatsen van een vaste inrichting met verplichte medewerking van een architect Hoofdstuk II en Hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 1 van het besluit

Wijzigingen vloeroppervlakte
Bestemming Bestaand Gepland Toegelaten Verschil
Voorziening van collectief belang of van openbare dienst 82 m² 82 m² Geweigerd 0 m²
Handelszaak 190 m² 190 m² Geweigerd 0 m²
Kantoor 515 m² 515 m² Geweigerd 0 m²
Huisvesting 1.124 m² 1.124 m² Geweigerd 0 m²
Overzicht van de aanvragen

Vergunningsaanvragen op de gelijkaardige locatie

Tijdslijn
De tijdslijn wordt niet vermeld, want bepaalde gegevens ontbreken of zijn incoherent
Referenties
Gewestelijke referentie 04/PU/1902428
Gemeentelijke referentie C500/2023
Versie 1

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, worden opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

de gemeente is de vergunningverlenende instantie voor deze vergunningsaanvraag, conform de algemene regel die stelt dat de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest tot de bevoegdheid van de gemeenten behoort (college van burgemeester en schepenen)

 De straatnaam zou in het nederlands en in het frans moeten worden vermeld

Chronologie
Indiening 25-05-2023
Bijkomende elementen 02-01-2024
Volledig dossier 04-03-2024
Termijn voor het afgeven 75 dagen
Betekening van de beslissing 29-04-2024
Adviesverlenende instanties
Geen adviesverlenende instantie vermeld
Openbare gegevens